ALGEMENE VOORWAARDEN.

producten van martwenskaarten zijn exclusief en van hoge kwaliteit. Ik stel een goede relatie met mijn klanten op prijs. Daarom maak ik ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met martwenskaarten Door artikelen bij martwenskaarten.nl te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Kopen Op Afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.
Artikel 1. Overeenkomst
Bij het winkelen op de website martwenskaarten.nl kunt u artikelen uit mijn collectie bestellen. Hierdoor ontstaat een wettelijk bindende overeenkomst volgens het principe “kopen of afstand”. Alle gegevens die ik nodig heb om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren (de zogenaamde afkoelingsperiode). Hiervoor gelden wel enige regels (zie het onderdeel “retourneren ) na afloop van deze 7-daagse periode is uw aankoop definitief. U bent dan eigenaar van de geleverde artikelen.
Artikel 2. Prijzen
U betaalt de prijs, die op het moment van bestellen op de website martwenskaarten.nl is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Artikel 3. Betaling
U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website martwenskaarten.nl worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk. Martwenskaarten streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is martwenskaarten echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

Een bestelling wordt door mij niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. martwenskaarten zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 4. Verzending
U kunt zelf niet kiezen waarop uw bestelling door mij wordt verzonden. Persoonlijk afhalen van uw bestelling is mogelijk. De verzending van uw bestelling is in handen van een gerenommeerd verzendbedrijf en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is martwenskaarten niet aansprakelijk.

1. Alle door martvangolde geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld.
2. Indien een door martwenskaarten geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is martwenskaarten niet aansprakelijk voor enige gevolgschade ,die daaruit voortvloeit.
3. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van martwenskaarten beperkt tot, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
4. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is martwenskaarten niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.
5. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van martwenskaarten, (voor zover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).
Artikel 7. Privacy
Zonder uw expliciete toestemming verstrekt martwenskaarten uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken
Artikel 8. Klachten
Wanneer u klachten heeft over mijn artikelen of service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met mij opnemen info@martwenskaarten.nl

M. van Golde (mart van golde) ( k.v.k nr :14056764 B.T.W.nr :68288785b.01 tel: +31433258878 info@martwenskaarten.nl
statensingel 186 6217KJ Maastricht Nederland

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)